بسم اللّه الرحمن الرحيم


سلام
خرسندم به مناسبت فرا رسیدن عید سعید باستانی نوروز ، صمیمانه ترین شادباش های خود را به همکاران و خانواده محترم ابراز نمایم.
امیدوارم خداوندِ دگرگون کننده دل ها و  دیده ها ، حال همه ما را به بهترین حال  دگرگون نماید.
التماس دعا
هادی ترشیزی
Noroz1400